GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Anestesisjuksköterskans experthjälp vid svår venkanylering utanför anestesiavdelningen. En enkätstudie gällande sjuksköterskan respektive anestesisjuksköterskans bedömning av svår venkanylering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53328

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53328_1.docxMaster`s thesis348KbUnknownView/Open
Title: Anestesisjuksköterskans experthjälp vid svår venkanylering utanför anestesiavdelningen. En enkätstudie gällande sjuksköterskan respektive anestesisjuksköterskans bedömning av svår venkanylering
Other Titles: The nurse anesthetist´s expertise in the case of severe vein cannulation. A survey of the nurses´ and the nurse anesthetists´ assessment of severe vein cannulation
Authors: Näsholm, Jasmine
Wettby, Victor
Issue Date: 9-Aug-2017
Degree: Student essay
Keywords: Anestesisjuksköterska
sjuksköterska
perifer venkateter
svår venväg
evidensbaserad vård
Nurse anesthetists
nurses
peripheral venous catheters
difficult venous access
cannulation
evidence-based practice
Abstract: Bakgrund: Årligen används omkring fem miljoner perifera venkatetrar (PVK) i Sverige då åtkomst av fri venväg är en vanlig åtgärd inom hälso-och sjukvården för administrering av exempelvis läkemedel och vätskor. Patienters hälsostatus har betydelse för hur lätt eller svår åtkomsten blir, studier visar att 10-15 % av PVK kanyleringarna misslyckas. När sjuksköterskor på vårdavdelningar runtom i Sverige inte kan slutföra PVK kanylering görs en beställning till anestesiavdelningarna, på så kallad sti... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53328
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011