GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Vägen till ett framgångsrikt teamarbete vid en oväntat svår luftväg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53326

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53326_1.docxMaster`s thesis373KbUnknownView/Open
Title: Vägen till ett framgångsrikt teamarbete vid en oväntat svår luftväg
Other Titles: The road to a successful teamwork when dealing with an unexpectedly difficult airway
Authors: Lindholm, Charlotta
Örnfeldt Larsson, Linn
Issue Date: 9-Aug-2017
Degree: Student essay
Keywords: Anestesisjuksköterska
oväntat svår luftväg
kommunikation
teamarbete
Anesthetic nurse
unexpected difficult airway
communication
teamwork
Abstract: Bakgrund: Vid genomförande av generell anestesi är en fruktad komplikation hypoxi till följd av ofri luftväg vilket kan få förödande konsekvenser för patienten. För att öka patientsäkerheten är det av vikt att teamarbetet fungerar optimalt och här är kommunikationen en viktig del. Det finns föga forskning kring anestesisjuksköterskans upplevelser av oväntat svår luftväg och kommunikationens betydelse, vilket medför att studier i ämnet är av intresse. Vid genomförande av anestesi krävs handlingsb... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53326
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011