GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

Kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller vid Sveriges högskolor och universitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53276

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pil-rapport-2017-02.pdf911KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller vid Sveriges högskolor och universitet
Authors: Winka, Katarina
Issue Date: 3-Aug-2017
Extent: 98
Publication type: article, other scientific
Publisher: Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: PIL-rapport
2017:02
Keywords: högskolepedagogisk meritering
pedagogisk meriteringsmodell
bedömningskriterie
akademiskt lärarskap
högskolepedagogisk skicklighet
pedagogiskt sakkunniga
pedagogiska portföljer
Abstract: Pedagogiska karriärvägar är på frammarsch i Sverige. Detta fastslogs i den första kartläggningen av pedagogiska meriteringsmodeller som Åsa Ryegård genomförde 2013 och bekräftas i denna uppföljning. Även ur ett internationellt perspektiv är pedagogisk meritering en aktuell fråga och den har fått extra skjuts av de senaste årens ökade fokus på kvalitetssäkring av högre utbildning. Knappt hälften (49 %) av Sveriges högskolor och universitet har idag infört någon form av pedagogisk meriteringsmod... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53276
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011