GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Magisteruppsatser (IPKL) >

FÖRSTÅELSEEXPERTERNA En etnografisk studie om läsförståelse i förskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53072

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53072_1.pdf1043KbAdobe PDF
View/Open
Title: FÖRSTÅELSEEXPERTERNA En etnografisk studie om läsförståelse i förskolan
Authors: Åhlund Ask, Eva
Issue Date: 11-Jul-2017
Degree: Student Essay
Student Essay
Series/Report no.: HT16-2920-001-PDA522
Keywords: habitus
fält
kapital
förskola
läsförståelse
Abstract: Denna studies övergripande syfte var att ur ett utbildningssociologiskt perspektiv och med en deskriptiv utgångspunkt undersöka högläsningens sammanhang och förskolebarns sociala språkmiljöer genom att studera om barn ges tillfälle till samtal om de texter de möter i förskolan. Frågeställningar var: Vad får barnen för förutsättningar på förskolan för att kunna utveckla läsförståelse? och Hur samtalar barn om de texter de möter i förskolan? Föreliggande studie har en etnografisk ansats där observ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53072
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011