GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Inte billigt precis. En konstruktionsgrammatisk undersökning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52772

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52772_1.pdf163KbAdobe PDF
View/Open
Title: Inte billigt precis. En konstruktionsgrammatisk undersökning
Authors: Dizdar, Damir
Issue Date: 28-Jun-2017
Degree: Student essay
Keywords: konstruktikon
konstruktionsgrammatik
underdrift
litotes
Abstract: Den här uppsatsen undersöker konstruktionen inte billigt precis och de mest representerade varianterna. Uppsatsen försöker rama in konstruktionen och fånga in det typiska för konstruktionen både när det gäller form och innehåll. Syftet med uppsatsen är att redogöra och karaktärisera den konstruktion som ligger bakom meningen Det är inte billigt precis. Undersökningen kommer förhoppningsvis att bidra till det pågående arbetet med att utveckla en konstruktionsdatabas vid Institutionen för svenska... more
Description: Specialarbete 7.5 Svenska språket, Fortsättningskurs SV 1203 VT 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/52772
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011