GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Kan man vara dödare än dödast? En undersökning av konstruktionen [Adj]-are än [Adj]-ast


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52770

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52770_1.pdf363KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kan man vara dödare än dödast? En undersökning av konstruktionen [Adj]-are än [Adj]-ast
Authors: Johansson, Erika
Issue Date: 28-Jun-2017
Degree: Student essay
Keywords: adjektivfraser
komparation
konstruktionsgrammatik
korpusstudie
Abstract: I den här uppsatsen undersöks användningen och innebörden av konstruktionen [Adj]-are än [Adj]-ast. En konstruktikonpost kommer också att skapas för konstruktionen, vilken kan användas i projektet Ett svenskt konstruktikon vid Göteborgs universitet. Genom en korpusanalys har språkbrukares användning av konstruktionen undersökts. Det har visat sig att konstruktionen först och främst förekommer inom korpuskategorin Sociala medier. För att se hur konstruktionen skiljer sig mellan olika typer av kor... more
Description: Specialarbete, SV1203, 7,5 hp Ämne: Svenska språket Termin: VT 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/52770
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011