GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Såsom X så ock Y. En konstruktionsgrammatisk undersökning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52769

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52769_1.pdf214KbAdobe PDF
View/Open
Title: Såsom X så ock Y. En konstruktionsgrammatisk undersökning
Authors: Albrektson, Katarina
Issue Date: 28-Jun-2017
Degree: Student essay
Keywords: konstruktikon
konstruktion
korpusstudie
Abstract: I den här uppsatsen har jag undersökt hur konstruktionen såsom X så ock Y används. Konstruktionen består av två samordnade led och signalerar att det finns likheter mellan två företeelser: X och Y. Vilka likheterna mellan X och Y är framgår av kontexten. Kontexten är den externa texten till konstruktionen. Min undersökning visar att X och Y ofta är prepositionsfraser som t.ex. i den välkända konstruktionen såsom i himmelen så ock på jorden. Men X och Y kan även representera andra satsdelar t.... more
Description: Specialarbete 7,5 hp Svenska språket, fortsättningskurs, SV1203 VT 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/52769
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011