GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

… inte jobbet i sig, men… En korpusstudie av konstruktionen X i sig


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52768

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52768_1.pdf210KbAdobe PDF
View/Open
Title: … inte jobbet i sig, men… En korpusstudie av konstruktionen X i sig
Authors: Månsson, Ninnie
Issue Date: 28-Jun-2017
Degree: Student essay
Keywords: konstruktionsgrammatik
konstruktion
konstruktikon
reflexiv
i
sig
Abstract: Studiens syfte är att definiera konstruktionen X i sig – till exempel jobbet i sig, genom att kartlägga hur konstruktionen används i språkbruket och utifrån studiens resultat formulera underlag till en post i Språkbankens konstruktikon över svenska språket. Resultatet från korpusundersökningarna visar att konstruktionen är produktiv och förekommer i språkbruket oavsett genre. Konstruktionen är en delvis schematisk konstruktion med två fasta led: prepositionen i och det reflexiva pronomenet sig.... more
Description: Specialarbete, SV1203 7,5 hp Ämne: Svenska språket Termin: vt 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/52768
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011