Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Elin
dc.contributor.authorPetersson, Ida
dc.date.accessioned2017-06-27T09:04:17Z
dc.date.available2017-06-27T09:04:17Z
dc.date.issued2017-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52717
dc.description.abstractSyfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och beskriva hur organizational impression management-taktiker (OIM-taktiker) används i ett företags kommunikation när det har varit med om en skandal. Metod: Denna uppsats är en fallstudie och har genomförts genom en innehållsanalys av den skriftliga berättande kommunikationen i kommunikationskanalerna årsredovisning, hållbarhetsrapport, pressmeddelanden och publikationer från det sociala mediet Facebook som företaget Nordea har gett ut efter att det hade varit med om Panamaskandalen under 2016. Innehållsanalysen är betydelseorienterad och ämnar identifiera olika OIM-taktiker som företaget har använt i sin kommunikation, från en uppsättning taktiker som tidigare har identifierats i litteraturen. Resultat: Resultatet visar att flertalet OIM-taktiker används. Generellt sett är taktiker som maximerar det som är bra vanligast och det är fallet för alla kommunikationskanaler. När företaget behandlar skandalen används frekvent taktiker som minimerar det som är dåligt. Ett svävande uttryckssätt var också vanligt. Det finns också skillnader i hur taktikerna kommer till uttryck i de olika kommunikationskanalerna. Ett exempel är att företaget på Facebook till stor del adresserar mottagaren av informationen, medan det i andra rapporter pratar om sig självt. Bidrag: Den här studien bidrar till förståelsen av hur OIM-taktiker tar sig uttryck i företags skriftliga kommunikationskanaler, speciellt efter en skandal. Med vetskap om detta kan en intressent till ett företag bli mindre mottaglig för sådana taktiker och hen kan fatta bättre informerade beslut.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries16-17-32sv
dc.subjectKommunikation, organizational impression management, organizational impression management-taktiker, skandal, Panamaskandalen, Nordeasv
dc.titleOrganizational impression management-taktiker -en fallstudie i Nordea efter Panamaskandalensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record