GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Masteruppsatser (IPKL) >

”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52668

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52668_1.pdf1014KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor
Authors: Hunehäll Berndtsson, Kristina
Issue Date: 22-Jun-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2920-003-PDA523
Keywords: diskursanalys
skola
klass
makt
fallstudie
kränkningar
våld
Abstract: Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. Det första fallet var en högstadieskola belägen i ett högresursområde med landsbygdskaraktär bestående av etniskt vit övre medelklass. Den andra högstadieskolan var belägen i ett urbant lågresursområde bestående av lägre arbe... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/52668
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011