GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Historical Studies / Institutionen för historiska studier (2009-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för historiska studier >

Mellan fromhet och vidskepelse: Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52612

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52612_1.pdf17194KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mellan fromhet och vidskepelse: Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige
Authors: Zachrisson, Terese
Issue Date: 15-Aug-2017
University: Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Arts
Institution: Department of Historical Studies ; Institutionen för historiska studier
Date of Defence: 2017-09-08
Disputation: Fredagen den 8 september 2017, kl. 13. Eklandagatan 86, hörsal 2150.
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: reformationen
materialitet
vidskepelse
fromhet
landskapet
kyrkorummet
Abstract: I avhandlingen undersöks olika förhållningssätt gentemot det materiella i fromhetslivet under 1600- och 1700-talen. Avhandlingens första del behandlar kyrkorummet och dess föremål, som sidoaltare, bilder och reliker. Den andra delen utforskar sakralt laddade punkter i landskapet, som heliga källor och fristående kors, och hur den lokala topografin kunde upplevas och förstås utifrån föreställningar om helgonens närvaro. Tidigare forskning har betonat hur de lutherska reformatorerna aldrig avvis... more
ISBN: 978-91-629-0242-1
978-91-629-0243-8
URI: http://hdl.handle.net/2077/52612
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för historiska studier

 

 

© Göteborgs universitet 2011