GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Kandidatuppsatser / Institutionen för Kulturvård >

Hassel i gotländska ängen. Samband mellan historiskt hasselbruk och biologisk mångfald


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52575

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52575_1.pdf3216KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hassel i gotländska ängen. Samband mellan historiskt hasselbruk och biologisk mångfald
Other Titles: Hazel in wooded meadows on Gotland. Relations between traditional customs of hazel usage and biological diversity
Authors: Ambjörnsson, Elina
Lindgren, Max
Issue Date: 13-Jun-2017
Degree: Student essay
Keywords: hazel
biodiversity
intangible cultural heritage
environmental management
long-horned beetles
hassel
biologisk mångfald
immateriellt kulturarv
naturvård
långhorniga skalbaggar
Abstract: This essay explores the traditional usage of hazel in wooded meadows in the island of Gotland, and the relations between this usage and the biodiversity of these lands. Research on relations between historical land-use and biodiversity is a relatively new field and there is presently no such undertaken research on traditional usage of hazel. The aim of the study is to explore how the usage of hazel in wooded meadows in Gotland where undertaken under the period between1647 to 1925 and its connect... more
Description: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård, 15 hp, 2017
URI: http://hdl.handle.net/2077/52575
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för Kulturvård

 

 

© Göteborgs universitet 2011