GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

Rum för aktivt lärande. Lärares och studenters upplevelser av undervisning i Göteborgs universitets första Active Learning Classroom.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52364

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52364_2.pdf889KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rum för aktivt lärande. Lärares och studenters upplevelser av undervisning i Göteborgs universitets första Active Learning Classroom.
Authors: Alfredsson, Veronica
Issue Date: 16-May-2017
Extent: 32
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: PIL-rapport
2017:01
Keywords: Lärosalar
Lärmiljöer
Active Learning Classrooms
Abstract: Lärare och studenter vistas dagligen i lokaler ämnade för undervisning och utbildning av olika slag. Många lärosalar är traditionellt utformade med studenterna sittande i rader och fokus på läraren som befinner sig längst fram i salen. På Göteborgs universitet iordningställdes under 2015 en lärosal som frångick den traditionella utformningen. Med studenterna kring runda bord och läraren vid en pulpet i mitten är den nya salen tänkt att stimulera samarbete och aktivt lärande. Syftet med studie... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/52364
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011