GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för nationalekonomi med statistik >

Essays on forest conservation policies, weather and school attendance


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52254

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52254_1.pdfThesis_printed_content2307KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_52254_3.pdfAbstracts_Eng85KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_52254_4.pdfAbstract_Swed17KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_52254_5.pdfcover1039KbAdobe PDF
View/Open
Title: Essays on forest conservation policies, weather and school attendance
Authors: Villalobos-Fiatt, Laura
E-mail: laura.villalobos@economics.gu.se
Issue Date: 4-May-2017
University: Göteborgs universitet. Handelshögskolan
Institution: Department of Economics ; Institutionen för nationalekonomi med statistik
Parts of work: Juan Robalino, Alexander Pfaff, Laura Villalobos-Fiatt. 0. “Heterogeneous Local Spillovers from Protected Areas in Costa Rica.” Journal of the Association of Environmental and Resource Economists 0 (ja): null. doi:10.1086/692089.

Laura Villalobos-Fiatt, Jessica Coria, Anna Nordén (2017) Has forest certification reduced forest degradation in Sweden? Submitted to Land Economics

Villalobos-Fiatt Laura (2017) Effects of weather on daily school attendance decisions and academic performance
Date of Defence: 2017-05-24
Disputation: Vasagatan 1, Wednesday 24 May, 10:15-
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: 231
Keywords: Economics
Forest conservation policies
Education
weather
Abstract: Sammanfattningar: Paper I Heterogena lokala spridningseffekter från skyddade områden i Costa Rica Spridningseffekter kan reducera eller förstärka nettopåverkan av policies kopplade till markanvändning. Relativt lite är emellertid känt om storleken på sådana effekter. Vi studerar hur Costa Ricas naturparker påverkar skogsrensning i närområdet. Vi finner inga signifikanta genomsnittliga effekter av naturparker på avskogning inom 10km från parkerna. Medelvärdet döljer dock flera individuellt sig... more
ISBN: 978-91-88199-17-1 (PRINTED)
978-91-88199-18-8 (PDF)
ISSN: 1651-4289 (PRINTED)
1651-4297 (PDF)
URI: http://hdl.handle.net/2077/52254
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för nationalekonomi med statistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011