GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap >

Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52211

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52211_1.pdf3616KbAdobe PDF
View/Open
Title: Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016.
Authors: Golden, Anne
Malmgren, Sven-Göran
Agebjörn, Anders
Bergh, Gunnar
Ohlander, Sölve
Bylin, Maria
Ekberg, Lena
Östman, Jan-Ola
Karlsson, Susanna
Lind Palicki, Lena
Kolu, Jaana
Kosunen, Riitta
Lahtinen, Sinikka
Toropainen, Outi
Leinonen, Therese
Lindgren, Josefin
Lindström, Jan
Wide, Camilla
Löfdahl, Maria
Tingsell, Sofia
Wenner, Lena
Malmberg, Anja
Sörlin, Marie
Melander Marttala, Ulla
Mattsson, Elisabet
Nilsson, Jenny
Norrby, Catrin
Nissilä, Niina
Pilke, Nina
Nord, Andreas
Sörlin, Marie
Palviainen, Åsa
Sopanen, Pauliina
Randahl, Ann-Christin
Rehnberg, Hanna Sofia
Sahlstein, Annmari
Sköldberg, Emma
Hannesdóttir, Anna Helga
Vaakanainen, Veijo
Valdeson, Fredrik
Volodina, Elena
Borin, Lars
Pilán, Ildikó
François, Thomas
Tack, Anaïs
Wengelin, Åsa
Bengtsson, Lisa
Torrance, Mark
Editors: Sköldberg, Emma
Andréasson, Maia
Adamsson Eryd, Henrietta
Lindahl, Filippa
Prentice, Julia
Lindström, Sven
Sandberg, Malin
Issue Date: Apr-2017
Extent: 397
Publication type: book
Publisher: Institutionen för svenska språket
Organization: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet,
Series/Report no.: Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap
29
Svenskans beskrivning
35
Abstract: Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofemte sammankomsten ägde rum den 11–13 maj 2016 i Göteborg och samlade ca 160 deltagare. Konferensen anordnades av Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Det övergripande temat för sammankomsten var Ord och detta belystes i 68 presentationer – p... more
ISBN: 978-91-87850-64-6
ISSN: 1652-3105
1102-3619
URI: http://hdl.handle.net/2077/52211
Appears in Collections:Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap

 

 

© Göteborgs universitet 2011