GUPEA >
Centres of Expertise and Research / Centrumbildningar >
Centrum för kultur och hälsa >
Rapporter / Centrum för kultur och hälsa >

Dramapedagogik i vårdutbildning - sjuksköterskestudenters lärande i omvårdnad med fokus på bemötande och kommunikation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52153

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52153_1.pdfFulltext1604KbAdobe PDF
View/Open
Title: Dramapedagogik i vårdutbildning - sjuksköterskestudenters lärande i omvårdnad med fokus på bemötande och kommunikation
Authors: Berg, Linda
Höglund Arveklev, Susanna
Larsson, Stina
Lepp, Margret
Issue Date: 2016
Extent: 64
Publication type: report
Organization: Centrum för kultur och hälsa
Keywords: kultur och hälsa
Abstract: den här rapporten beskriver ett dramaprogram som utvecklast av författarna och riktar sig till alla som söker kunskap om hur dramapedagogik kan användas i vårdutbildning. Rapporten är tänkt att användas som ett pedagogiskt verktyg. Den inleds med ett kapitel om att utbilda sig till sjuksköterska och följs av ett kapitel om omvårdnad. Därefter följer ett kapitel om drama, en struktur för lärande och beskrivning av ett dramaprogram, och ett kapitel som ger röst åt studenters erfarenheter av... more
ISBN: 978-91-982359-2-0
URI: http://hdl.handle.net/2077/52153
Appears in Collections:Rapporter / Centrum för kultur och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011