GUPEA >
Centres of Expertise and Research / Centrumbildningar >
Centrum för kultur och hälsa >
Rapporter / Centrum för kultur och hälsa >

Kultur och hälsa inom utbildningar vid Göteborgs Universitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52151

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52151_1.pdfFulltext834KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kultur och hälsa inom utbildningar vid Göteborgs Universitet
Authors: Falk, Hjalmar
Issue Date: 2016
Extent: 40
Publication type: report
Organization: Institutionen för kultur och hälsa
Keywords: kultur och hälsa
Abstract: Föreliggande rapport utgör en undersökning av kursverksamheten vid Göteborgs universitet. Syftet har varit att kartlägga förekomsten av kurser med kultur och hälsa-tematik vid lärosätet under perioden höstterminen 2014 till höstterminen 2015. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Centrum för kultur och hälsa under våren och sommaren 2015. Urvalet av kurser har skett via sållning genom upprättandet av distinktioner mellan olika förståelser av begreppen kultur respektive hälsa. Jag m... more
ISBN: 978-91-982359-0-6
URI: http://hdl.handle.net/2077/52151
Appears in Collections:Rapporter / Centrum för kultur och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011