GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Betydelsen av behandlingstid för allians vid samtalsbehandling av ungdomar. En intervjustudie.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52141

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52141_1.pdf893KbAdobe PDF
View/Open
Title: Betydelsen av behandlingstid för allians vid samtalsbehandling av ungdomar. En intervjustudie.
Authors: Lind, Alexander
Issue Date: 5-Apr-2017
Abstract: Föreliggande kvalitativa arbete undersökte betydelsen av obestämd behandlingstid i relation till allians utifrån yrkesverksammas perspektiv på ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Kuratorer och psykologer intervjuades på sin arbetsplats utifrån semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med induktiv ansats i syfte att förstå fenomenet utifrån deltagarnas perspektiv. Allians uppfattades avgörande för behandling och innebär ett aktivt deltagande från terapeuten. En obestämd behandlingst... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/52141
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011