GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

”Man får vara lite linjedomare” - Om terapi med par som vill avsluta sin kärleksrelation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52138

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52138_1.pdf347KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Man får vara lite linjedomare” - Om terapi med par som vill avsluta sin kärleksrelation
Authors: Andersson, Malin
Issue Date: 5-Apr-2017
Degree: Student essay
Abstract: Varje år skiljer sig omkring 20 000 par i Sverige och trots att drygt en tiondel av familjerådgivningens samtal berör separationsarbete, är forskningen om terapi vid skilsmässa begränsad. Studiens syfte var att undersöka psykologers erfarenheter av att arbeta terapeutiskt med par som vill avsluta sin kärleksrelation och vad som upplevs verksamt. Detta undersöktes genom intervjuer med fem yrkesverksamma psykologer som arbetar med par. Materialet analyserades enligt induktiv tematisk analys och re... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/52138
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011