GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för nationalekonomi med statistik >

Essays on Behavioral Economics and Fisheries: Coordination and Cooperation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52134

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52134_1.pdfThesis frame1015KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_52134_2.pdfThesis9162KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_52134_3.pdfSpikningsblad18KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_52134_5.pdfSpikningsblad engelska36KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_52134_11.docxErrata list13KbUnknownView/Open
Title: Essays on Behavioral Economics and Fisheries: Coordination and Cooperation
Authors: Björk, Lisa
E-mail: Lisa.H.Bjork@gmail.com
Issue Date: 25-Apr-2017
University: Göteborgs universitet. Handelshögskolan
Institution: Department of Economics ; Institutionen för nationalekonomi med statistik
Parts of work: I Björk, Lisa et al. Cooperation under risk and ambiguity.

II Björk, Lisa. Coordination effects of common pool resource management - empirical evidence from the Swedish shrimp fishery.

III Björk, Lisa. Who do you know? Transaction relations in the Swedish pelagic ITQ system.
Date of Defence: 2017-05-19
Disputation: Fredagen den 19 maj 2017, kl 10.15, Sal B33, Handelshögskolan, Vasagatan 1.
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Economic Studies
229
Keywords: Public good
conditional cooperation
experiment
uncertainty
risk
ambiguity
common pool
TURF
co-management
coordination
shrimp
ITQ
fisheries
social network
Abstract: Kapitel 1: Samarbete under risk och sann osäkerhet (ambiguity). Avkastningen på investeringar i kollektiva nyttigheter är nästan alltid osäker till skillnad från den design som används i ekonomiska experiment i den rådande empiriska litteraturen. Vi studerar hur naturlig osäkerhet (natural uncertainty) påverkar samarbetsvilja i ett socialt di... more
ISBN: 978-91-88199-13-3 (PRINTED)
978-91-88199-14-0 (PDF)
ISSN: 1651-4289 (PRINTED)
1651-4297 (PDF)
URI: http://hdl.handle.net/2077/52134
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för nationalekonomi med statistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011