GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Allmän catalog öfver de uti Sverige och Finland ifrån början af detta århundrade utkomna böcker och skrifter, i systematisk ordning författad, och enligt kongl. maj:ts nådigste stadgande, utgifven af boktryckeri-societeten. Första bandet. : 1801-1805. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, MDCCCVI. =1:1-5. 1806-1808.= 8:o


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/51865

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_51865_1.pdf88256KbAdobe PDF
View/Open
Title: Allmän catalog öfver de uti Sverige och Finland ifrån början af detta århundrade utkomna böcker och skrifter, i systematisk ordning författad, och enligt kongl. maj:ts nådigste stadgande, utgifven af boktryckeri-societeten. Första bandet. : 1801-1805. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, MDCCCVI. =1:1-5. 1806-1808.= 8:o
Issue Date: 1806
URI: http://hdl.handle.net/2077/51865
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011