GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) >
Project Report Series >

Av egen kraft? Medborgarandans betydelse för reformframgång i Estland, Lettland och Bulgarien


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/516

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A. Bågenholm, Av egen kraft.pdf421KbAdobe PDF
View/Open
Title: Av egen kraft? Medborgarandans betydelse för reformframgång i Estland, Lettland och Bulgarien
Authors: Bågenholm, Andreas
Issue Date: 1999
Extent: 431859 bytes
Publication type: report
Publisher: Centre of European Research at Göteborg University
Series/Report no.: Nr 99:01
Keywords: Estland
Lettland
Bulgarien
ISSN: 1404-238X
URI: http://hdl.handle.net/2077/516
Appears in Collections:Project Report Series

 

 

© Göteborgs universitet 2011