Show simple item record

dc.contributor.authorAndrén, Anna
dc.contributor.authorJohansson, Andrea
dc.date.accessioned2017-01-26T09:00:18Z
dc.date.available2017-01-26T09:00:18Z
dc.date.issued2017-01-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51460
dc.description.abstractBakgrund: Majoriteten av svenska kvinnor dricker alkohol. De senaste studierna gjorda i Sverige inom området alkoholkonsumtion under graviditet visar att sex procent dricker alkohol trots att de är gravida. Det finns få studier som beskriver hur barnmorskor samtalar med kvinnor om alkohol i tidig graviditet. Syfte: Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenhet av att samtala med kvinnan om alkohol i tidig graviditet. Metod: Intervjuer med sju barnmorskor som arbetar med samtal om alkohol i tidig graviditet på en barnmorskemottagning. Text från intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fem huvudkategorier identifierades: Ett okomplicerat samtal, Barnmorskans skyldigheter och kvinnans ansvar, Skapa ett samtalsklimat där kvinnan kan vara ärlig, Barnmorskan anpassar sin information och Samtalsteknikens betydelse för dialogen. Barnmorskorna fann samtalet om alkohol i tidig graviditet enkelt att genomföra. Det framkom skilda åsikter om det var kvinnan eller barnmorskan som bar ansvaret för att ett eventuellt riskbruk kunde identifieras. Förtroende sågs som en viktig faktor för ett bra alkoholsamtal och användning av samtalsteknik kunde underlätta det. Slutsats: Samtal om alkohol är enkelt att genomföra. AUDIT är en viktig resurs. Kvinnan har ett stort ansvar att berätta om sin alkoholkonsumtion. Barnmorskan är skyldig att identifiera ett eventuellt riskbruk samt bevaka barnets hälsa. Förtroende är en central och viktig aspekt i samtalen som bidrar till att kvinnor talar sanning. Motiverande samtal kan bidra till att skapa ett bra samtalsklimat.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectAlkoholsv
dc.subjectGraviditetsv
dc.subjectBarnmorskorsv
dc.subjectErfarenhetersv
dc.titleSamtal om alkohol i tidig graviditet. En intervjustudie om barnmorskors erfarenhetersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record