Show simple item record

dc.contributor.authorLado, Camilla
dc.contributor.authorAlm Bheekharry, Jessica
dc.date.accessioned2017-01-26T07:43:46Z
dc.date.available2017-01-26T07:43:46Z
dc.date.issued2017-01-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51452
dc.description.abstractBakgrund: Barnmorskans yrkesroll innebär ett hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete under hela kvinnans livscykel. Sexuell hälsa är ett begrepp inom reproduktiv hälsa. Studier har visat att 68-86 procent av de gravida kvinnorna upplevde problem i sexlivet under graviditeten och att blivande föräldrar önskade information och rådgivning om sexlivet i samband med graviditet och barnafödande Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av samtal kring sex och samliv med det gravida paret. Metod: Semistrukturerade intervjuer med fyra barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagningar i Västra Götaland utfördes. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes. Resultat: Tre kategorier framkom ur insamlad data: Parets intresse styr samtalet, Undervisning och kunskap samt Att hitta rätt tillfälle för samtal. Ämnet sex och samliv initieras inte alltid spontant utan uppkommer ofta till följd av något annat. Parens vanligaste fråga är om samlag under graviditet är farligt för fostret eller kvinnan. Bäst förutsättning för samtal är när paret och barnmorskan har en god relation och hon upplever att paret känner tillit till henne samt om båda i paret är med. Barnmorskorna upplever att de har för lite tid och för korta besök med paren och att det är lättare att prata om sex och samliv med paret när de är mottagliga för och intresserade av informationen. Det kan kännas obekvämt för barnmorskor att samtala om sex och samliv när de saknar tillräcklig kunskap kring ämnet. Barnmorskorna menar att undervisningen kring sex och samliv under barnmorskeutbildningen är bristfällig. Slutsats: Barnmorskorna anser att det är viktigt att samtala om sex och samliv med de blivande föräldrarna men att det ofta glöms eller prioriteras bort. Det är sällan barnmorskan initierar samtalet då hon förlitar sig på att paret ställer frågor vid behov eller att ämnet berörs under föräldrautbildningen. Utbildningen kring sex och samlevnad i barnmorskeprogrammet är begränsad vilket alla barnmorskor i studien belyser. Barnmorskorna önskar att samtal kring sex och samliv ska finnas med i basprogrammet för att undvika risken att ämnet inte berörs under graviditetskontrollerna.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSexuell hälsasv
dc.subjectsex och graviditetsv
dc.subjectbarnmorskemottagningsv
dc.subjectbarnmorskasv
dc.titleBarnmorskans samtal om sex och samlevnad med det gravida paretsv
dc.title.alternativeThe midwife’s conversation about sex and relations with the pregnant couplesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record