GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Arbetsmiljö och prostatacancer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/51393

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_51393_4.pdfFulltext fil1580KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 125 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Arbetsmiljö och prostatacancer
Authors: Knutsson, Anders
Editors: Krstev, Srmena
Issue Date: 21-Jan-2017
Extent: 77
Publication type: article, peer reviewed scientific
report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2017;51(1)
Keywords: Epidemiology, cancer, shiftwork, systematic reviews
Abstract: Vid genomgång av 147 reviewartiklar rörande yrkesexponering för prostata cancer identifierades 28 potentiella yrkesrelaterade riskfaktorer. Efter att ha uteslutit exponeringar på grund av att studiekvaliteten bedömts varit låg eller att antalet publicerade studier varit för få inkluderades följande riskfaktorer för litteraturgenomgång och meta-analys: Bönder/jordbruksarbetare, pesticider, kadmium, krom, skärvätskor, akrylnitril, PAH, gummitillverkning, helkroppsvibration, skiftarbete/nattarbet... more
ISBN: 978-91-85971-61-9
URI: http://hdl.handle.net/2077/51393
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011