GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Historical Studies / Institutionen för historiska studier (2009-) >
Rapporter och böcker / Institutionen för historiska studier >

Sverige 1630 - Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. (Andra upplagan)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/51145

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_51145_1.pdf15331KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sverige 1630 - Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. (Andra upplagan)
Other Titles: Rapport för Vetenskapsrådets projekt Databasen Sverige 1570-1805: befolkning, jorbruk, jordägande
Authors: Andersson Palm, Lennart
Issue Date: 2016
Extent: 320 s.
Publication type: report
Organization: Institutionen för historiska studier
Description: I denna upplaga har mindre förändringar, i huvudsak språkliga, gjorts. Numeriska ändringar har bara gjorts i avsnittet ”Sverige 1630” och framgår där av anmärkningar till den första tabellen. Enskilda data i den databas denna rapportversion behandlar kan komma att ändras efter att numeriska fel efterhand eventuellt påträffas. Denna upplaga publiceras också elektroniskt. Den tillhörande databasen kan efter ansökan hämtas från Svensk Nationell Datatjänst (https://snd.gu.se/sv).
URI: http://hdl.handle.net/2077/51145
Appears in Collections:Rapporter och böcker / Institutionen för historiska studier

 

 

© Göteborgs universitet 2011