GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Valand Academy / Akademin Valand (jul 2012-) >
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Akademin Valand (jul 2012-) >

Ur “The Boss” av Victoria Chang


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/51076

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Ur “The Boss” av Victoria Chang
Creator: Naderehvandi, Khashayar
Issue Date: 22-Dec-2016
Published in: Tidskriften Kritiker (978-91-88431-02-8)
Publication type: artistic work
Keywords: Dekolonialitet
poesi
essäistik
rasism
Summary: Översättning av dikter ur The Boss av Victoria Chang
Description of project: Victoria Chang är en asiat-amerikansk poet vars tredje diktsamling, The Boss, utkom 2013 i McSweeneys lyrikserie. Den har beskrivits som ett diktverk som tar sig an olika typer av identitetsskapande och hur olika identiter påtvingade av sociala strukturer spelar mot varandra i en korporativt styrd ”arbetslinjeorienterad” verklighet. Dikterna arbetar genom att väva samman mening med ljud, onomatopoeti med mening. En stark rytmisering för dikterna framåt i korta narrativ och diktvärlden växer i... more
Type of work: lyriköversättning
Description: (http://kritiker.nu/nummer41/index.html efter publikation)
Link to web site: http://kritiker.nu/
http://kritiker.nu/nummer41/index.html
URI: http://hdl.handle.net/2077/51076
Appears in Collections:Artistic Works from Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga arbeten från Konstnärliga fakulteten
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Akademin Valand (jul 2012-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011