GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-) >

Kunskapsorganisation, materialitet, sökbarhet och erbjuden läsväg i OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ (1674) och Then Swenska Lagfarenheetz Spegel (1676)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/50631

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_50631_1.pdf11114KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kunskapsorganisation, materialitet, sökbarhet och erbjuden läsväg i OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ (1674) och Then Swenska Lagfarenheetz Spegel (1676)
Authors: Landqvist, Hans
Rogström, Lena
Issue Date: Dec-2016
Extent: 102
Publication type: report
Publisher: institutionen för svenska språket
Series/Report no.: Forskningsrapporter från institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet (GU-ISS)
2016-05
Keywords: juridiska handböcker för icke-fackmän
kunskapsorganisation
materialitet
sökbarhet
erbjuden läsväg
Clas Rålamb
Claudius Kloot
1600-tal
rättshistoria
civil(process)rätt
texthistoria
fackspråk
svenska
latin
Abstract: På 1670-talet utkommer de två första svenskspråkiga handböckerna i juridik, vilka är avsedda för läsare som saknar universitetsutbildning i juridik men som behöver kunna hantera olika juridiskt reglerade situationer i praktiken, främst i domstolars arbete. Författarna, Clas Rålamb och Claudius Kloot, antar därmed tre utmaningar: de ska skriva om ett fackområde för icke-fackmän, de ska skriva på svenska och de ska skriva en typ av text som saknar direkta förebilder på svenska. De båda handbö... more
ISSN: 1401-5919
URI: http://hdl.handle.net/2077/50631
Appears in Collections:GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011