GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Emigrationsutredningen >

Emigrationsutredningen. Bil. 20, Uppgifter rörande svenskarnas ställning i vissa främmande länder : äfvensom uttalanden angående åtgärder för återvandringen / af Emigrationsutredningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49930

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49930_1.pdf46630KbAdobe PDF
View/Open
Title: Emigrationsutredningen. Bil. 20, Uppgifter rörande svenskarnas ställning i vissa främmande länder : äfvensom uttalanden angående åtgärder för återvandringen / af Emigrationsutredningen
Issue Date: 1911
URI: http://hdl.handle.net/2077/49930
Appears in Collections:Emigrationsutredningen

 

 

© Göteborgs universitet 2011