GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Meijerbergs arkiv (MASO) >

Framtidens Lexikografi


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49808

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49808_1.pdf2591KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_49808_2.pdf122KbAdobe PDF
View/Open
Title: Framtidens Lexikografi
Authors: Rogström, Lena
Borin, Lars
Hannesdóttir, Anna Helga
Nilsson, Pär
Sandström, Caroline
Sköldberg, Emma
Mattsson, Christian
Issue Date: 2016
Extent: 129
Publication type: other
Publisher: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning Göteborgs universitet
Series/Report no.: MEIJERBERGS ARKIV FÖR SVENSK ORDFORSKNING
42
ISBN: 978-91-87850-01-1
ISSN: 0348-7741
Description: Meijerbergs Arkiv för svensk ordforskning (MASO) utges av styrelsen för Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning vid Göteborgs universitet. Styrelsen består av professor Anna Helga Hannesdóttir (ordförande) och docent Emma Sköldberg, Göteborgs universitet, samt forskningsarkivarie, fil. dr Maria Löfdahl, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg. Styrelsen är utsedd av Humanistiska fakultetsstyrelsen. Arkivet utges i tvångsfria delar om minst fem ark. Prenumeration kan tecknas direkt hos Institutet, adress Institutionen för svenska språket, Box 200, 405 30 Göteborg. Bidrag till Arkivet sändes till samma adress.© Författarna och Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning Göteborgs universitet Box 200 SE-405 30 Göteborgs universitet
URI: http://hdl.handle.net/2077/49808
Appears in Collections:Meijerbergs arkiv (MASO)

 

 

© Göteborgs universitet 2011