GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
LIR.Skrifter >

”inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49665

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49665_1.pdffull text book5816KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur
Authors: Mattsson, Per-Olof
Forssberg, Anna
Sjöberg, Birthe
Ekholm, Christer
Mischliwietz, Sandra
Öhman, Anders
Gemzøe, Anker
Nilsson, Magnus
Leppänen, Katarina
Johansson, Carl-Eric
Jonsson, Bibi
Hamm, Christine
Agrell, Beata
Karlsen, Ole
Editors: Agrell, Beata
Arping, Åsa
Ekholm, Christer
Gustafson, Magnus
Issue Date: 6-Nov-2016
Extent: 256 sidor
Publication type: book
Publisher: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Organization: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Keywords: proletarian writers
working-class writing
representations of labour
working-class literature
working-class fiction
literary history
proletarian poetry
Abstract: Denna boks titel är hämtad ur Kristian Lundbergs vittnesmål från bemanningsföretagens tidevarv, romanen Yarden (2009). Frågan rymmer en viktig förskjutning i föreställningen om arbetarlitteraturens anspråk – från förra sekelskiftets kollektivism till 2000-talets postindustriella individualism. Hur finns och görs klass, och hur märks detta i arbetarlitteraturen, nu som då? Hur gestaltar arbetarlitteraturen samhällets historiska och politiska förändringar, och hur påverkas den i sin tur av läsekr... more
ISBN: 978-91-88348-74-6
URI: http://hdl.handle.net/2077/49665
Appears in Collections:LIR.Skrifter

 

 

© Göteborgs universitet 2011