GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Emigrationsutredningen >

Emigrationsutredningen. Bil. 19, Uttalanden rörande Sveriges industri, handel och sjöfart som till Emigrationsutredningen inkommit från handelskamrar, handels- och sjöfartsnämnder, föreningar samt enskilda affärsmän / utgifna af Emigrationsutredningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49534

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49534_1.pdf30860KbAdobe PDF
View/Open
Title: Emigrationsutredningen. Bil. 19, Uttalanden rörande Sveriges industri, handel och sjöfart som till Emigrationsutredningen inkommit från handelskamrar, handels- och sjöfartsnämnder, föreningar samt enskilda affärsmän / utgifna af Emigrationsutredningen
Issue Date: 1910
URI: http://hdl.handle.net/2077/49534
Appears in Collections:Emigrationsutredningen

 

 

© Göteborgs universitet 2011