GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-) >

Huvudansatser för parsningsmetoder. Om programutvecklingens förutsättningar i en svensk kontext


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49494

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49494_1.pdf860KbAdobe PDF
View/Open
Title: Huvudansatser för parsningsmetoder. Om programutvecklingens förutsättningar i en svensk kontext
Authors: Wilhelmsson, Kenneth
Issue Date: Nov-2016
Extent: 16
Publication type: report
Publisher: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Forskningsrapporter från institutionen för svenska språket, Göteborg (GU-ISS)
2016-04
Keywords: parsning
text
språkteknologi
datorlingvistik
Abstract: Syftet med denna text var att ge en inblick i området (syntaktisk) parsning. Tanken var att ge en bild av utvecklingen som var 1) fri från alltför tekniska detaljer, då området är programmeringstekniskt, och 2) beskriven ur ett svenskt perspektiv. Bakgrunden till valet av ämne till texten, som var tänkt att finnas med i antologin Text och kontext, var att parsning är relativt okänt för många personer verksamma inom närliggande områden, samtidigt som det är ett absolut nyckelbegrepp för den... more
ISSN: 1401-5919
URI: http://hdl.handle.net/2077/49494
Appears in Collections:GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011