GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Politik och förvaltning på nätet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49448

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49448_1.pdfrapport inlaga5054KbAdobe PDF
View/Open
Title: Politik och förvaltning på nätet
Authors: Jakobsson, Therese
Richardsson, Helena
Issue Date: 2016
Extent: 110 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
140
Keywords: offentlig förvaltning
e-förvaltning
twitter
sociala medier
politiker
policydokument
Abstract: De senaste decennierna har tekniska landvinningar skapat nya kommunikationsvägar mellan medborgare och det offentliga som i grunden förändrar de sätt på vilket vår demokrati förverkligas och förvaltningen arbetar. Den nya tekniken omformar gamla roller och skapar förutsättningar för nya mer effektiva sätt att bedriva offentlig verksamhet. Men tekniken skapar också nya utmaningar. I denna rapport presenteras två studier på detta tema. Den första uppsatsen är pol master Therese Jakobssons uppsat... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/49448
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011