GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) >
Blandade rapporter från Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen >

Röding och militär verksamhet i Vättern : utredning och fiskevårdsåtgärder under en prövotid


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49444

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49444_1.pdf32419KbAdobe PDF
View/Open
Title: Röding och militär verksamhet i Vättern : utredning och fiskevårdsåtgärder under en prövotid
Authors: Fiskeristyrelsen
Issue Date:  1
URI: http://hdl.handle.net/2077/49444
Appears in Collections:Blandade rapporter från Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen

 

 

© Göteborgs universitet 2011