GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) >
Blandade rapporter från Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen >

Fiskets omfattning och intresseområden : yrkes- och fritidsfiske i söt- och saltvatten /


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49270

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49270_1.pdf23881KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fiskets omfattning och intresseområden : yrkes- och fritidsfiske i söt- och saltvatten /
Authors: 
Issue Date: 1977
URI: http://hdl.handle.net/2077/49270
Appears in Collections:Blandade rapporter från Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen

 

 

© Göteborgs universitet 2011