GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
KvinnSam >
Tidskrifter >
Rösträtt för kvinnor  >

Rösträtt för kvinnor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/492

Files in This Item:

File Description SizeFormat
rfkv1912_19_01_08.pdf2441KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rösträtt för kvinnor
Issue Date: 1-Dec-1912
Extent: 2500235 bytes
Degree: 
Publication type: article, other
Publisher: Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt
Citation: Årg. 1, nr. 19
Abstract: Kvinnorna och stadsfullmäktigevalen : fram till valurnorna!, s. 1, Anna Åbergsson, Hur kvinnornas intressen tillvaratagas : ålderdomsförsäkringskommitténs förslag, s. 1, Kvinnliga stadsfullmäktigekandidater, s. 2, Arbetet ute i landet, s. 4-5, Elisabeth Krey, De engelska kvinnornas rösträttsgeneraler : hos mrs Fawcett och mrs Pankhurst, London i okt., s. 5-6, Gulli Petrini, Kvinnorösträttens riksdagshistoria. XI. 1910. Hr Lindhagens interpellation och hr Östbergs skattemotion, s. 7-8
URI: http://hdl.handle.net/2077/492
Appears in Collections:Rösträtt för kvinnor

 

 

© Göteborgs universitet 2011