GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) >
Blandade rapporter från Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen >

Miljömålen och fisket : Fiskeriverkets rapport om sitt sektorsansvar för miljömålsfrågor 2007


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49176

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49176_1.pdf29670KbAdobe PDF
View/Open
Title: Miljömålen och fisket : Fiskeriverkets rapport om sitt sektorsansvar för miljömålsfrågor 2007
Authors: Fiskeriverket
Issue Date:  1
URI: http://hdl.handle.net/2077/49176
Appears in Collections:Blandade rapporter från Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen

 

 

© Göteborgs universitet 2011