GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) >
Blandade rapporter från Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen >

Fisk, fiske och miljö : Fiskeriverkets miljömålsarbete 2001-2004 /


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49175

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49175_1.pdf23738KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fisk, fiske och miljö : Fiskeriverkets miljömålsarbete 2001-2004 /
Authors: 
Issue Date: 2004
URI: http://hdl.handle.net/2077/49175
Appears in Collections:Blandade rapporter från Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen

 

 

© Göteborgs universitet 2011