GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
KvinnSam >
Tidskrifter >
Rösträtt för kvinnor  >

Rösträtt för kvinnor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/491

Files in This Item:

File Description SizeFormat
rfkv1912_18_01_04.pdf1230KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rösträtt för kvinnor
Issue Date: 15-Nov-1912
Extent: 1259610 bytes
Degree: 
Publisher: Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt
Citation: Årg. 1, nr. 18
Abstract: Hilma Borelius, Anna Bugge Wicksell 50 år, s. 1, Männens första internationella kvinnorösträttskongress : från en Londonkorrespondent, s. 2, Gulli Petrini, Kvinnorösträttens riksdagshistoria. X. 1909. Andra kammaren antar hr Staaffs motion, s. 3-4, Gwen., En stridsskrift, s. 3
URI: http://hdl.handle.net/2077/491
Appears in Collections:Rösträtt för kvinnor

 

 

© Göteborgs universitet 2011