GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
KvinnSam >
Tidskrifter >
Rösträtt för kvinnor  >

Rösträtt för kvinnor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/489

Files in This Item:

File Description SizeFormat
rfkv1912_16_01_08.pdf2230KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rösträtt för kvinnor
Issue Date: 15-Oct-1912
Extent: 2283846 bytes
Degree: 
Publication type: article, other
Publisher: Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt
Citation: Årg. 1, nr. 16
Abstract: Elsa Collin, Det dagas : prolog vid Nordiskt kvinnorösträttsmöte i Skodsberg sommaren 1912, s. 1, Ann Margret Holmgren, Ansvar och solidaritet, s. 2, Sigrid Kruse, Rätt är makt, s. 3-4, Åmå., En rösträttskatekes : vederläggning av några av högerargumenten mot kvinnorösträtten, s. 4, Frigga Carlberg, "Varför slår ni upp ert paraply, när det regnar?", s. 4, Gulli Petrini , Kvinnorösträttens riksdagshistoria. VIII. 1908 års motioner. Debatten i Första Kammaren, s. 5-6, Thora Daugaard, Nyt fra... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/489
Appears in Collections:Rösträtt för kvinnor

 

 

© Göteborgs universitet 2011