GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
Masteruppsatser / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >

Ett sekel av pentekostal eskatologi. En komparativ studie av den svenska pingströrelsens förändrade eskatologiska betoningar, från Lewi Pethrus bok Jesus kommer (1912) till Teologiska nätverket i Pingst och dess skrift Jesus kommer (2012)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/48674

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_48674_1.pdf1073KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ett sekel av pentekostal eskatologi. En komparativ studie av den svenska pingströrelsens förändrade eskatologiska betoningar, från Lewi Pethrus bok Jesus kommer (1912) till Teologiska nätverket i Pingst och dess skrift Jesus kommer (2012)
Other Titles: A Century of Pentecostal Eschatology. A comparative study of the Swedish Pentecostal Movement’s changed eschatological emphasis, from Lewi Pethrus book Jesus is coming (1912) to the Theological network of the Swedish Pentecost Movement and its publication Jesus is coming (2012).
Authors: Svensson, Oscar
Issue Date: 20-Oct-2016
Degree: Student essay
Keywords: eschatology
Pentecostalism
Swedish Pentecostal Movement
apocalypticism
End Times
millennialism
John Nelson Darby
George Eldon Ladd
Lewi Pethrus
Thoralf Gilbrant
dispensationalism
Kingdom theology
Abstract: Ett sekel av pentekostal eskatologi. En komparativ studie av den svenska pingströrelsens förändrade eskatologiska betoningar, från Lewi Pethrus bok Jesus kommer 1912 till Teologiska nätverket i Pingst och dess skrift Jesus kommer 2012. (A Centu-ry of Pentecostal Eschatology. A comparative study of the Swedish Pentecostal Movement’s changed eschatological emphasis, from Lewi Pethrus book Jesus is coming 1912 to the Theo-logical Network of the Swedish Pentecost Movement and its scripture Jesus is ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/48674
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

 

 

© Göteborgs universitet 2011