GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
LIR.Skrifter >

Humanister i fält. Metoder och möjligheter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/48354

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_48354_1.pdfFull text pdf2583KbAdobe PDF
View/Open
Title: Humanister i fält. Metoder och möjligheter
Authors: Andersson, Erik
Arping, Åsa
Bohlin, Anna
Börjesson, Mats
Feiler, Yael
Gardfors, Johan
Hansén, Linn
Holmberg, Linn
Kärnfelt, Johan
Larsson, Lisbeth
Lenemark, Christian
Ragnhage, Linus
von rosen, Astrid
Sunegård, Johan
Vigsø, Orla
Editors: Arping, Åsa
Ekholm, Christer
Leppänen, Leppänen
Issue Date: 30-Sep-2016
Extent: 176 sidor
Publication type: book
Organization: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Keywords: Humaniora
Fältarbete
Fältstudier
Abstract: Att »gå ut i fält« har länge fått beskriva en mängd meto­diska praktiker inom flera olika vetenskapsområden. Ofta för­knippas fältstudier med långväga resor till exotiska platser. Men redan botanikern Linné betonade vikten av att undersöka och systematisera även det näraliggande. Hans litterärt gestaltade exkursioner på 1700­talet har också haft en stor inverkan på hur kulturhistorisk forskning bedrivits och presenterats. Det är fortfarande ganska ovanligt att forskare inom huma­niora lämnar skr... more
ISBN: 978-91-88348-71-5
URI: http://hdl.handle.net/2077/48354
Appears in Collections:LIR.Skrifter

 

 

© Göteborgs universitet 2011