GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Working papers >

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Remiss 2016-05-23 Dnr 15-33.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/47854

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_47854_1.pdf63KbAdobe PDF
View/Open
Title: Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Remiss 2016-05-23 Dnr 15-33.
Authors: Blomkvist, Marita
Lumsden, Marie
Marton, Jan
Pettersson, Anna Karin
Issue Date: 2016
ISSN: 1403-3704
URI: http://hdl.handle.net/2077/47854
Appears in Collections:Working papers

 

 

© Göteborgs universitet 2011