GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Valand Academy / Akademin Valand (2012-2019) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Akademin Valand (2012-2019) >

Händelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/47215

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_47215_1.pdfSpikblad Cecilia Grönberg97KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_47215_2.pdfInledning till avhandling Cecilia Grönberg962KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_47215_3.pdfOmslag avhandling - Cecilia Grönberg138KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_47215_6.pdfNavigation avhandling - Cecilia Grönberg53KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_47215_4.pdfKolofon avhandling - Cecilia Grönberg105KbAdobe PDF
View/Open
Title: Händelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi
Authors: Grönberg, Cecilia
E-mail: cecilia.gronberg@swipnet.se
Issue Date: 16-Sep-2016
University: Göteborgs universitet. Konstnärliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Fine, Applied and Performing Arts
Institution: Valand Academy ; Akademin Valand
Date of Defence: 2016-10-07
Disputation: Fredagen den 7 oktober 2016, kl 13.00, Glashuset, Akademin Valands innergård, ingång från Chalmersgatan 4, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: ArtMonitor
59
Keywords: analogue photography
digital photography
distributed photography
decentralised strategies
photography
fotografisk gestaltning
publishing
media ecologies
the book as medium
montage
layers
visual historiography
alternative historiography
artistic research
event horizon
Abstract: In recent decades, photography as a technology has undergone a series of transformative changes, which have, in turn, entailed different renegotiations of the functions of photography – as image or information, as inscription or transmission. Within the framework of such a radical shift, this dissertation in photography insists on probing into and exploring the persisting effects of analogue photographs within digital ecologies. Händelsehorisont || Event Horizon employs the “event horizon” as an... more
ISBN: 978-91-85905-85-0 (printed version)
978-91-85905-86-7 (digital version)
Description: Händelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi is a 1012 pages printed book. A central aspect of the dissertation is publishing as an artistic practice and the book as medium. The 73 pages introduction to the book is available in digital form. / Händelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi utgörs av en tryckt bok på 1012 sidor. Centralt för avhandlingsprojektet är arbetet med publicering som en konstnärlig praktik och med boken som medium.Tillgängligt i digital form finns bokens introduktion på 73 sidor. Förlag: OEI editör. Abstract på svenska: Titel: Händelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi Språk: Svenska, med delar på engelska Nyckelord: analog fotografi, digital fotografi, distribuerad fotografi, decentraliserade strategier, fotografisk gestaltning, publicering, medieekologier, boken som medium, montage, lager, visuell historieskrivning, alternativ historieskrivning, konstnärlig forskning, händelsehorisont Fotografin som teknologi har under de senaste decennierna genomgått en rad transformativa förändringar – förändringar som har medfört skilda omförhandlingar av fotografins funktioner som bild eller information, som inskription eller transmission. Inom ramen för en sådan större omvandling insisterar denna avhandling i fotografisk gestaltning, Händelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi, på att sondera analoga fotografiers fortsatta effekter inom digitala ekologier. ’Händelsehorisonten’ används här som en bild och ett begrepp, som en projektionsyta och ett gränssnitt som gör det möjligt att reflektera kring olika sätt på vilka vi möter och umgås med fotografiska bilder i kontexter av digital produktion, publicering och cirkulation. Den digitala fotografin är distribuerad. I sin undersökning av visuella och konstnärliga implikationer av en sådan utspridd belägenhet tar Händelsehorisont bland annat hjälp av bläckfisken, denna ’mjuka intelligens’ som här blir en utgångspunkt för en åttaarmad bild- och textessä som tentativt följer de komplexa blötdjurens tentakulära manifestationsformer genom historien och litteraturen, som livsformer och mediesystem. Händelsehorisont är framförallt en fotograferad  bok, men den fotografiska praktiken slutar inte vid den enskilda bilden, utan äger också rum i montage mellan bilder, texter, dokument och kontexter. I denna bemärkelse är Händelsehorisont en bok som genererar en mängd konstellationer för läsning, samtidigt som den ger upphov till specifika gravitationsfält där cirkulerande eller flytande bilder kan fångas in med andra bilder och på så vis skapa nya densiteter och energifält. Ett sådant gravitationsfält utgörs till exempel av en längre essä som studerar former för montagebaserad ’visuell historieskrivning’. Händelsehorisont lokaliserar sig mellan skilda bilder och system, teknologier och läsarter, människor, djur och mjukvaror, och uppehåller sig i denna rörelse gärna vid ytor och rum som kan erbjuda öppningar för kommande, ännu inte definierade former av fotografiska existenser.
URI: http://hdl.handle.net/2077/47215
Appears in Collections:Doctoral thesis/Doktorsavhandlingar/Konstnärliga fakulteten
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Akademin Valand (2012-2019)

 

 

© Göteborgs universitet 2011