GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

1:e socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd-Deras roll och funktion


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4662

Files in This Item:

File Description SizeFormat
070629 Mia och Taha D-uppsats.doc1.pdf457KbAdobe PDF
View/Open
Title: 1:e socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd-Deras roll och funktion
Authors: Ghaderi, Taha
Johansson, Mia-Estelle
Issue Date: 2-Jul-2007
Degree: Student essay
Keywords: Funktion
behov
stöd
kontroll
utbildning
1:e socialsekreterare
försörjningsstöd
mellanchef
Abstract: En studie om 1:e socialsekreterarens roll och funktion inom ekonomiskt bistånd i Individ och familjeomsorgen på två av Göteborgs största socialkontor. Undersökning bygger på kvalitativa forskningsintervjuer med tio socialarbetare varav sex socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare och två enhetschefer. Alla våra informanter verkar inom försörjningsstödsenheten. De intervjuade har valts ut slumpvis från de två socialkontor med mest liknande sammansättning av befolkningen strukturellt sett. ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/4662
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011