GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

”För det är inte alltid chefen som har rätt” - En studie om kultur, organisationskultur och ledarskap i ett svenskt företag med japanska ägare


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/46485

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_46485_1.pdf489KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”För det är inte alltid chefen som har rätt” - En studie om kultur, organisationskultur och ledarskap i ett svenskt företag med japanska ägare
Authors: Bringemark, Sofia
Issue Date: 25-Aug-2016
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kultur, organisationskultur och ledarskap uppfattas efter att ett svenskt företag övergått i utländsk ägo. Syftet är vidare att göra en uppföljning av en studie som genomfördes inom samma företag sju år efter uppköpet samt beskriva hur det ser ut idag. Det studerade företaget är en tillverkande industri i Mellansverige som blev uppköpt av japanska ägare år 2000 och har sedan dess infört en företagsanpassad lean production. Studien har en kvalitativ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/46485
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011