GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Magisteruppsatser i journalistik >

Samma asylskäl – olika frågor. Migrationsverkets bemötande av HBTQflyktingar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/46205

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Samma asylskäl – olika frågor. Migrationsverkets bemötande av HBTQflyktingar
Authors: Wingren, Jens
Issue Date: 19-Aug-2016
Degree: Student essay
Series/Report no.: Examensarbete
V16-7
Abstract: Migrationsverket bemöter asylsökande HBTQpersoner på helt olika sätt, trots att de sökt av likartade skäl och runt samma tidpunkt. En förklaring kan vara bristande HBTQkompetens, och att handläggarna har stereotypa föreställningar om de asylsökandes sexuella läggning. I en undersökning från JMG har åtta asylsökande intervjuats om sina upplevelser av att söka asyl i Sverige. Bland de intervjuade finns flera som upplever sig ha blivit väl bemötta under Migrationsverkets utredande intervju. M... more
Description: Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017.
URI: http://hdl.handle.net/2077/46205
Appears in Collections:Magisteruppsatser i journalistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011