GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Licentiate theses / Licentiatuppsatser >

Navarsmide - en metodstudie ur ett hantverksperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/45888

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_45888_2.pdfLic. thesis66129KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_45888_4.mp4Jämförelse4.4 bildsekvens995456KbMPEG-4 video
View/Open
gupea_2077_45888_5.mp4Jämförelse 3.5 bildsekvens1282209KbMPEG-4 video
View/Open
gupea_2077_45888_6.pdfdiagram-sammanställning791KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_45888_7.mp4Grundd. 2.2. omgång1447835KbMPEG-4 video
View/Open
Title: Navarsmide - en metodstudie ur ett hantverksperspektiv
Authors: Jarefjäll, Patrik
Issue Date: 2016
Publication type: licentiate thesis
Publisher: Göteborgs universitet. Institutionen för kulturvård
ISBN: 978-91-7346-887-9
978-91-7346-888-6
ISSN: 0284-6578
URI: http://hdl.handle.net/2077/45888
Appears in Collections:Licentiate theses / Licentiatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011