GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Health and Care Sciences / Inst för vårdvetenskap och hälsa >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Patientdelaktighet. Betydelse och utvärdering inom ryggmärgsskaderehabilitering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/44925

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_44925_3.pdfAbstract188KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_44925_5.pdfThesis frame6533KbAdobe PDF
View/Open
Title: Patientdelaktighet. Betydelse och utvärdering inom ryggmärgsskaderehabilitering
Authors: Lindberg, Jeanette
E-mail: jeanette.lindberg@gu.se
Issue Date: 7-Nov-2016
University: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Institution: Institute of Health and Care Sciences
Parts of work: I. Lindberg J, Kreuter M, Taft C, Persson L-O. Patient participation in care and rehabilitation from the perspective of patients with spinal cord injury. Spinal cord. 2013;51(11):834-7.
VIEW ARTICLE


II. Lindberg J, Kreuter M, Persson L-O, Taft C. Patient participation in rehabilitation questionnaire (PPRQ) – development and psychometric evaluation. Spinal cord. 2013;51(11):838-42.
VIEW ARTICLE


III. Lindberg, J., Kreuter, M., Persson, L-O. & Taft, C. (2014) Family members perspective on patient participation in spinal cord injury rehabilitation. Int J Phys Med Rehabil. 2014;2:223.
VIEW ARTICLE


IV. Lindberg J, Persson L-O, Taft C, Kreuter, M. Patient participation – viewpoints from staff working with spinal cord injury rehabilitation. Manuscript.
Date of Defence: 2016-12-02
Disputation: Fredagen den 2 december 2016, kl 13.00, sal 2118, Arvid Wallgrensbacke hus 2, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy (Medicine)
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: patientdelaktighet
personcentrering
partnerskap
respekt
information
motivation
instrumentutveckling
frågeformulär
PPRQ
PREM
PROM
ryggmärgsskada
rehabilitering
spinalenhet
vårdande
personal
närstående
Abstract: Patientdelaktighet är av central betydelse i dagens hälso- och sjukvård men det är oklart vad det innebär i praktiken och det saknas frågeformulär för att utvärdera patienters erfarenheter av patientdelaktighet inom rehabilitering. Syftet med avhandlingen var att studera patientdelaktighet vid ryggmärgsskaderehabilitering från patienters, närståendes och personals perspektiv samt att utveckla och psykometriskt testa ett frågeformulär för utvärdering av patientdelaktighet, The Patient Participati... more
ISBN: 978-91-628-9872-4 (PRINT)
978-91-628-9873-1 (PDF)
URI: http://hdl.handle.net/2077/44925
Appears in Collections:Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011